26 – Rinaldi’s Restaurant

26 - Rinaldi2015 (11x17).psd

Rinaldi’s Restaurant – 46 Locust St/St Thomas St